Decathlon Obstacle run Huisregels

Algemeen

Elke deelnemer van Decathlon Obstacle Run verklaart in goede gezondheid te zijn en medisch niet verhinderd te zijn om aan de hindernissenloop deel te nemen of door deelname een fysisch risico te lopen. Niemand verplicht u om de hindernissen te nemen. Ken uw lichaam, vertraag of stop wanneer het niet meer gaat. Teamgeest is het belangrijkste: samen deelnemen en hindernissen overwinnen. Help elkaar, steun elkaar en loop samen over de finish.

De opbrengst van de hindernissenloop wordt besteed aan een goed doel kaderend in het maatschappelijk doel van Vzw 't Zwarte Veld.

Enkel de deelnemer van wie het inschrijvingsgeld tijdig is betaald zal tot de hindernissenloop worden toegelaten. Het betaalde inschrijvingsgeld kan om geen enkele reden, zelfs niet omwille van overmacht, worden teruggevorderd en blijft aan de organisator verworven.

De organisatie behoudt zich het recht om deelnemers op elk moment de toegang tot het parcours te ontzeggen.

Leeftijd van de deelnemer

Minimumleeftijd om deel te nemen:

  • Recreatieve run: vanaf 12 jaar (jonger kan mits toelating en onder begeleiding van een volwassene)
  • Competitieve run: vanaf 16 jaar

Uitrusting

Draag geschikte kleding waarmee verantwoord over de obstakels kan worden gegaan. Zo is het niet toegestaan kleding te dragen die aanstootgevend is of schade aan andere deelnemers aan het evenement kan toebrengen (het is derhalve binnen deze grenzen toegestaan je te verkleden). Het dragen van katoen wordt afgeraden. Draag sportschoenen met voldoende profiel, het dragen van schoenen met noppen of spikes is niet toegestaan. Het is niet toegestaan voorwerpen mee te dragen die een gevaar kunnen vormen voor jezelf of andere deelnemers aan de run, waaronder maar niet beperkt tot wapens en glas (met uitzondering van brillen, zij het dat gebruik hiervan wordt afgeraden om veiligheidsredenen).

Het is toegestaan om handschoenen en beschermers te dragen. Daarnaast is het toegestaan eten en drinken mee te dragen op een daarvoor geschikte manier.

Verzekering

De organisatie neemt alle voorzorgsmaatregelen die in haar mogelijkheden ligt om de hindernissenloop op een veilige en ordentelijke manier te laten verlopen.  De deelnemer ziet af van elke schadevergoeding ten overstaan van de organisator. De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen gepleegd in het kader van de organisatie van de hindernissenloop. Er is een medische hulpverlening aanwezig op deze wedstrijd. De deelnemers worden ook verzekerd tegen lichamelijke ongevallen gedurende hun deelname aan onze wedstrijd.

Alle deelnemers worden verzekerd onder de Sportverzekering van Sport Vlaanderen

Parking

De organisatie zal een parking voorzien maar is daarom niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, diefstallen of geschillen die plaatsvinden op de parking. (Parking Hoger op Oedelem, Bruinbergstraat 1 8730 Oedelem)

Communicatie, marketingdoeleinden en Portretrecht

Ter promotie van onze sponsors sturen wij marketingcommunicatie naar het e-mailadres waarmee de deelnemer ingeschreven is. 

Tijdens het evenement worden foto's en video genomen. Bij deelname geeft de deelnemer Vzw 't Zwarte Veld en al diens partners toelating om deze beelden te gebruiken op sociale media, gedrukte media en andere online dragers.

De persoonsgegevens van de ingeschreven deelnemers worden verwerkt en bijgehouden op deze platformen Club Collect, Mailchimp, Google Docs en worden niet gedeeld met andere partijen buiten Vzw 't Zwarte Veld.